Biệt thự Garden City

  • Dự án: Biệt thự
  • Chủ đầu tư: Minh Nguyễn
  • Thời gian thực hiện: 01 March, 2020
  • Diện tích: 1455m²

Concept

Được thiết kế và thi công bởi kiến trúc sư và kĩ sư hàng đầu, Được thiết kế và thi công bởi kiến trúc sư và kĩ sư hàng đầu. Được thiết kế và thi công bởi kiến trúc sư và kĩ sư hàng đầu